Søren Bendixen "Tulipankoncert"
OM TULIPANKONCERTEN:

Den overordenede kunstneriske idé, er at skrive et stykke musik for strygekvartet, der er inspireret af tulipanens livscyklus. Tulipanen er en flerårig urteagtig plante med løg som overvintringsorgan.

Planten har et kort forløb over jorden som prydplante, og et langt forløb under jorden i et livsforløb, der, med det samme løg gentager sig over flere år.
Tulipanen besidder på samme tid en direkte kraft, og en uudgrundelig æstetik, en umiddelbar tilstedeværelse som genstand og en skærmet kerne, som vi ikke når. 

Tulipanen, der er stærkt repræsenteret i vores haver og vores æteriske udtryk, er, som så meget andet godt jo indvandrer, en dygtig integreret indvandrer.
Tulipanen er en plante, der optræder i alle samfundslag, til alle begivender, alene, i flok. Den tillægges alskens betydning, findes i utallige farver, men altid genkendelig form.

Kvartetten er kort, indeholder stort set ingen gentagelser, eller “klassiske” temabearbejdninger. Den er nok delt op i satser, men disse har ikke den klassiske funktionalitet og struktur, med hovedtema, sidetema etc. Sonateformen er fuldstændig fraværende og satserne er mere tableauer i en fremadskridende livscyklus.
Musikken er umiddelbart tilgængelig og nok mere evolutionerende end revolutionerende. Søren arbejder bevidst med både et klassisk og et (mere) moderne tonesprog, men er stærk inspireret at sit arbejde som sonisk guitarist, både som solist og som orkestermedlem hos Sorten Muld.

Der er hverken tale om programmusik eller absolut musik, mere en form der er inspireret af hans øvrige arbejde med at lave kombinationer af musik og lyddesign til store kulturhistoriske udstillinger, hvor man netop arbejder cyklisk, for primært at fremkalde hvad man kan kalde dynamiske tableauer.